Dijous, 23 de Maig de 2024   |   Login  
 
 
  CONDICIONS SERVEI D'INSCRIPCIONS
 
 
 

Protecció de dades

Us informem que les dades personals que faciliteu, seran incorporades als fitxers dels patrocinadors i organitzadors de la cursa i als de l'Associació Esportiva Matxacuca sota la nostra responsabilitat i només amb la finalitat de gestionar la prova, enviar-vos informació vinculada i realitzar accions promocionals. Així mateix autoritzeu la publicació de resultats, cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol medi de comunicació (diari, web, etc.) únicament per a l’estricta divulgació esportiva de la prova. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a l'adreça matxacuca@gmail.com o a l’organitzador de la cursa.

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999).

 

Devolucions

Una vegada finalitzat el pagament no es podrà cancel·lar la inscripció ni es retornarà l’import pagat en cap cas.