Dilluns, 15 de Juliol de 2024   |   Login  
 
 
  REGLAMENT
 
 
 

L’event estarà regulat pel mateix reglament que en la Mountain Running International Cup. Podeu consultar-lo a http://www.mnric.com

Hi haurà dues categories absolutes, masculina i femenina, en les curses de 10k, 22k i 34k. Les marxes populars no són de caràcter competitiu.

Es farà una única sortida, homes i dones junts, a cadascuna de les 3 curses.

Inscriure’s eximeix de tota responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o qualsevol imprevist.

Caldrà dur el dorsal posat i ben visible a la part del davant.

S’haurà de complir amb el límit establert en els temps de pas pels diferents controls, en cas contrari, caldrà seguir les instruccions de l’organització.

El corredor és el responsable de validar el temps de pas i de meta amb el sistema de cronometratge facilitat per l’organització.

Es podrà rebre ajuda externa (avituallament) durant les curses, sempre respectant els llocs indicats per l’organització.

Per participar a la cursa de 22K cal tenir més de 14 anys, els menors de 18 anys hauran de portar una autorització dels pares o tutors. A la de 34K no podran participar-hi els menors de 18 anys.

L'organització disposarà d'un recorregut alternatiu en cas de no poder utilitzar per algun motiu l'actual.

L'itinerari estarà marcat amb cintes.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de les proves, encara que l'organització es reserva el dret d'anul·lar-la si així ho creu convenient.

Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o als components de l'organització.

És una prova de fons de muntanya, per la qual cosa es recomana una bona forma física ja que són proves amb importants desnivells. Els participants en el moment de fer la inscripció, declararan estar preparats per realitzar les curses i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar.

Serà motiu de desqualificació:

  - No passar per tots els controls de pas.

  - Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats (avituallaments).

  - No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l'organització

  - Superar els límits de temps marcats per l'organització. No complir amb els horaris establerts.

  - Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general.

  - No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en un lloc de fàcil visualització.

  - No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d'accident.

Us volem recordar que us trobeu dins d'un espai d'interès natural que forma part de la xarxa Natura 2000 d'espais protegits de la Unió Europea i que és necessari respectar la fauna i la flora present.

 

 

L'organització podrà demanar, si ho creu necessari, un material mínim com malles, guants i jaqueta paravent als participants de 10k, 22k i 34k.

 

Recordeu que es tracta d'activitats que tenen recorreguts per paratges de bellesa extraordinària. Sigueu respectuosos amb l'entorn, tots ho agraïrem.

Les inscripcions es podran realitzar, a partir del 15 d'Octubre, fins el 8 de Desembre a les 12h de la nit o fins arribar al límit establert per l'organització per a cada cursa. L'organització no admetrà inscripcions durant el mateix dia de la competició.

Les dades personals de cada corredor seran tractades amb la màxima confidencialitat i només seran utilitzades per l'organització de la cursa per enviar informació si el corredor no diu el contrari.

No es farà la devolució de l'import de la inscripció a aquells participants que no hagin sol·licitat la corresponent anul·lació abans de l'1 de Novembre, sigui quina sigui la causa de la seva absència a la Marató de l'Ardenya.

Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a l’inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, Matxacuca es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

Inscriure's implica l'acceptació d'aquest reglament.